Smite Showcase Graphic

Ena lorenzo back to the showcase